Portal Biura

Nowy produkt

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexoRewizorem GTRachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Więcej szczegółów

0,00 zł netto/0,00 zł netto

Więcej informacji

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

 • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;

 • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;

 • łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;

 • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;

 • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

 • publikować raporty finansowo-księgowe;

 • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;

 • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

 • poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;

 • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;

 • śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:

 • wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:

 • podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,

 • podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),

 • podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,

 • wynagrodzenia pracowników,

 • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;

 • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;

 • monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);

 • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.